SH-03 (UK-01 UKEY)

SH-03 (UK-01 UKEY)

SH-03 (UK-01 UKEY) ( 10 ),

775

: 775

DS-KABV6113-RS

DS-KABV6113-RS

DS-KABV6113-RS DS-KV6103/6113 : , PC -40? 60?, 10% 95% 149.78 x 79.56 x 48.63 .

790

: 790

SH-42

SH-42

SH-42

1 278

: 1 278

DS-KABV8113-RS/Flush

DS-KABV8113-RS/Flush

DS-KABV8113-RS/Flush DS-KV8x13 : , SECC -40? 60?, 10% 95% 186 x 97 x 31 .

1 290

: 1 290

DS-KABV8113-RS/Surface

DS-KABV8113-RS/Surface

DS-KABV8113-RS/Surface DS-KV8x13 : , SECC -40? 60?, 10% 95% 189 x 97 x 49 .

1 290

: 1 290

BR-AV

BR-AV

BR-AV AV-01(T).: 12119771

1 438

: 1 438

BR-AV2

BR-AV2

BR-AV2 AV-02, AV-02FP, AV-02IC

1 438

: 1 438

  -36W/12-24V

-36W/12-24V

-36W/12-24V

1 490

: 1 490