IP / IP- / IP-

RVi-1NCE2120-P (2.8)

RVi-1NCE2120-P (2.8)

RVi-1NCE2120-P (2.8) IP FullHD, 1/2.7 SmartSens, 0.01 , - 30 , H.264; H.265; MJPEG, IP67, -40 ... 60 , DWDR, ROI

4 300

: 4 300

RVi-1NCE2024 (2,8)

RVi-1NCE2024 (2,8)

RVi-1NCE2024 (2,8) : : 1/2.9 : : 2,8 : 30 , : 2, 25/ : H.264 H.264B H.264H H.265 H.264+ H.265+ : : HLC BLC D-WDR : 2D DNR 3D DNR : : MicroSD, 512 : : PoE (802.3af) / DC 12 , 6 : IP67 : -40...65

5 400

: 5 400

RVi-1NCE2020 (2.8)

RVi-1NCE2020 (2.8)

RVi-1NCE2020 (2.8) IP- : : 2,8-0 -: 30 , : 2, 25/ 2, 25/ : H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG : HLC BLC D-WDR : 3D DNR : ROI Flip : : PoE 802.3af / DC 12 , 4,6 : IP67 : -40...60

6 000

: 6 000

RVi-1NCE2020 (3.6)

RVi-1NCE2020 (3.6)

RVi-1NCE2020 (3.6) IP- : : 3,6-0 -: 30 , : 2, 25/ 2, 25/ : H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG : HLC BLC D-WDR : 3D DNR : ROI Flip : : PoE 802.3af / DC 12 , 4,6 : IP67 : -40...60

6 000

: 6 000

RVi-1NCE2120 (2.8)

RVi-1NCE2120 (2.8)

RVi-1NCE2120 (2.8) IP-; : ; : 1/2.7 ; : ; : 2,8 ; -: 30 ; , : 2, 25/; : H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; : ROI; " "; : HLC; BLC; D-WDR; : 3D DNR; : ; ; : PoE (802.3af) / DC 12 , 4,3 ; : IP67 ; : -40...60

6 450

: 6 450

RVi-1NCD2024 (2.8) white

RVi-1NCD2024 (2.8) white

RVi-1NCD2024 (2.8) white : : 1/2.9 : : 2,8 : 30 , : 2, 25/ : H.264 H.264B H.264H H.265 H.264+ H.265+ : : HLC BLC D-WDR : 2D DNR 3D DNR : : MicroSD, 512 : : PoE (802.3af) / DC 12 , 5 : IP67 IK10 : -40...65

6 600

: 6 600

RVi-1NCD2020 (2.8)

RVi-1NCD2020 (2.8)

RVi-1NCD2020 (2.8) : : 1/2.7 : : 2,8-0 -: 30 , : 2, 25/ , / : H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG : HLC BLC D-WDR : 3D DNR : ROI : : PoE 802.3af / DC 12 , 4 : IP67 IK10 : -40...60

6 900

: 6 900

RVi-1NCEL4246 (2.8) white

RVi-1NCEL4246 (2.8) white

RVi-1NCEL4246 (2.8) white : : 1/3 : : 2,8 LED-: 30 , : 4, 25/ : H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG : ROI ' ' : HLC BLC WDR (120 ) : 3D DNR : : MicroSD, 256 : : PoE 802.3af / DC 12 , 7,4 : IP67 : -40...60

12 200

: 7 300

RVi-1NCEL4246 (2.8) black

RVi-1NCEL4246 (2.8) black

RVi-1NCEL4246 (2.8) black IP : 1/3 : : 2,8 LED-: 30 , : 4, 25/ : H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG : ROI ' ' : HLC BLC WDR (120 ) : 3D DNR : : MicroSD, 256 : : PoE 802.3af / DC 12 , 7,4 : IP67 : -40...60

12 200

: 7 300

RVi-1NCE2166 (2.8)

RVi-1NCE2166 (2.8)

RVi-1NCE2166 (2.8) : 1/2.8 ; : ; : 2,8 ; -: 30 ; , : 2, 25/; : H.264; H.265; MJPEG; : BLC; WDR 2x (120 ); : 3D DNR; : Defog; : ; : ; : PoE 802.3af / DC 12 , 6 ; : IP66 ; : -40...60

8 100

: 8 100

RVi-1NCE4054 (2.8) white

RVi-1NCE4054 (2.8) white

RVi-1NCE4054 (2.8) white : : 1/2.8 : : 2,8 : 30 , : 4, 25/ : H.264 H.264B H.264H H.265 H.264+ H.265+ : : HLC BLC WDR (120 ) : 2D DNR 3D DNR : : MicroSD, 512 : : PoE (802.3af) / DC 12 , 6 : IP67 : -40...65

8 200

: 8 200

RVi-1NCEL2266 (2.8) black

RVi-1NCEL2266 (2.8) black

RVi-1NCEL2266 (2.8) black IP : 1/2.8 : : 2,8 LED-: 30 , : 2, 25/ : H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG : ROI ' ' : HLC BLC : 3D DNR : : MicroSD, 256 : : PoE 802.3af / DC 12 , 7,1 : IP67 : -40...60

8 500

: 8 500

RVi-1NCE4143 (2.8-12) white

RVi-1NCE4143 (2.8-12) white

RVi-1NCE4143 (2.8-12) white IP : 1/3 : : 2,8 -12 -: 50 , : 4, 20/ 4, 25/ : H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG : HLC BLC WDR 2x (120 ) : 3D DNR : ROI ' ' : MicroSD, 256 : : PoE 802.3af / DC 12 , 6,9 : IP67 : -40...60

14 500

: 8 700

RVi-1NCD2062 (2.8) white

RVi-1NCD2062 (2.8) white

RVi-1NCD2062 (2.8) white : 1/2.8 : : 2,8 -: 30 , : 2, 25/ 2, 25/ : H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG : HLC BLC WDR 2x (120 ) : 3D DNR : ROI Defog EIS : MicroSD, 128 : : PoE 802.3af / DC 12 , 4,6 : IP67 IK10 : -40...60

8 800

: 8 800

RVi-1NCD4054 (2.8) white

RVi-1NCD4054 (2.8) white

RVi-1NCD4054 (2.8) white IP : : 1/2.8 : : 2,8 : 30 , : 4, 25/ : H.264 H.264B H.264H H.265 H.264+ H.265+ : : HLC BLC WDR (120 ) : 2D DNR 3D DNR : : MicroSD, 512 : : PoE (802.3af) / DC 12 , 5 : IP67 IK10 : -40...65

8 900

: 8 900

RVi-1NCE2060 (2.8) white

RVi-1NCE2060 (2.8) white

RVi-1NCE2060 (2.8) white IP : 1/2.8 : : 2,8 -: 30 , : 2, 25/ 2, 25/ : H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG : HLC BLC WDR 2x (120 ) : 3D DNR : ROI Defog EIS : : PoE 802.3af / DC 12 , 4,9 : IP67 : -40...60

9 000

: 9 000

RVi-1NCD4140 (2.8) white

RVi-1NCD4140 (2.8) white

RVi-1NCD4140 (2.8) white IP 1/3 : 2,8 -: 30 , : 4, 20/ 3, 25/ : H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG : HLC BLC WDR 2x (120 ) : 3D DNR : ROI ' ' : : PoE 802.3af / DC 12 , 5,5 : IP67 IK10 : -40...60

9 100

: 9 100

RVi-1NCD4040 (2.8)

RVi-1NCD4040 (2.8)

RVi-1NCD4040 (2.8) IP : 1/3 ; : ; : 2,8 ; -: 30 ; , : 4, 20/; 3, 25/; : H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; : HLC; BLC; WDR 2x (120 ); : 3D DNR; : ROI; : ; ; ; ; : PoE 802.3af / DC 12 , 5,5 ; : IP67 IK10; : -40...60

10 200

: 10 200

RVi-1NCD2025 (2.8-12) white

RVi-1NCD2025 (2.8-12) white

RVi-1NCD2025 (2.8-12) white 1/2.9 : : 2,8 -12 : 30 , : 2, 25/ : H.264 H.264B H.264H H.265 H.264+ H.265+ : : HLC BLC D-WDR : 2D DNR 3D DNR : : MicroSD, 512 : : PoE (802.3af) / DC 12 , 7,5 : IP67 IK10 : -40...65

11 900

: 11 900

RVI-1NCF2366  (2,8)  black

RVI-1NCF2366 (2,8) black

RVI-1NCF2366 (2,8) black : 1/2.8 : : 2,8 -: 50 , : 2, 25/ : H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG : HLC BLC WDR 2x (120 ) : 3D DNR : ROI ' ' : : MicroSD, 256 : : PoE 802.3af / DC 12 , 5,7 : IP67 IK10 : -40...60 :

11 900

: 11 900

RVI-1NCF2366 (2,8) white

RVI-1NCF2366 (2,8) white

RVI-1NCF2366 (2,8) : 1/2.8 : : 2,8 -: 50 , : 2, 25/ : H.264 H.265 H.264+ H.265+ MJPEG : HLC BLC WDR 2x (120 ) : 3D DNR : ROI ' ' : : MicroSD, 256 : : PoE 802.3af / DC 12 , 5,7 : IP67 IK10 : -40...60 :

11 900

: 11 900

/

RVi-BSM1

RVi-BSM1

RVi-BSM1 - IP- : RVi-NC2075M4.

3 840

: 3 840

/

RVi-BHL

RVi-BHL

RVi-BHL (220 ) RVi-380BH (RVi-C51Z23i, RVi-C61Z36, RVi-387, RVi-IPC62Z12, RVi-IPC62Z30, RVi-IPC52Z12, RVi-IPC52Z30-PRO, RVi-IPC62Z30-PRO, RVi-IPC62DN30, RVi-IPC52DN30)

1 200

: 1 200

RVi-1BWM-3 white

RVi-1BWM-3 white

RVi-1BWM-3 white IP-

1 600

: 1 600

RVi-BWM1

RVi-BWM1

RVi-BWM1 - RVi-NC2065M4, RVi-NC4065M4 IP- : RVi-NC2065M4, RVi-NC4065M4

1 980

: 1 980

RVi-BWM3

RVi-BWM3

RVi-BWM3 - RVi-NC2065F28, RVi-NC2065F60, RVi-NC4065F28 IP- : RVi-NC2065F28, RVi-NC2065F60, RVi-NC4065F28

2 100

: 2 100

RVi-BWM2

RVi-BWM2

RVi-BWM2 - RVi-NC2075M4 IP- : RVi-NC2075M4

2 700

: 2 700

RVi-380BP

RVi-380BP

RVi-380BP, (min d=60, max d=200)

2 760

: 2 760

RVI-1BA-1

RVI-1BA-1

RVI-1BA-1 IP- RVi-1NCRX20712/20604

2 760

: 2 760

RVi-380BH

RVi-380BH

RVi-380BH (230 )

2 800

: 2 800

RVi-1BPM-1 white

RVi-1BPM-1 white

RVi-1BPM-1 white

4 500

: 4 500

RVi-BPM1

RVi-BPM1

RVi-BPM1 - IP- : RVi-NC2055M4, RVi-NC4055M4, RVi-NC4055M8

5 750

: 5 750

RVi-BPA1

RVi-BPA1

RVi-BPA1 : RVI-IPC62Z30-A1, RVI-IPC62Z25-A1, RVi-IPC52Z12 v2

14 500

: 14 500

/

RVI-1NK01

RVI-1NK01

RVI-1NK01 IP-, IP- RVi 3- PTZ ( ZOOM , , , , , ) LCD RS-485, LAN : USB-, : 1.2 : 307x104

33 900

: 33 900

/

  RVi-C320 (3.6)

RVi-C320 (3.6)

RVi-C320 (3.6)

500

: 500

  RVi-C320 (2.8-12)

RVi-C320 (2.8-12)

RVi-C320 (2.8-12)

550

: 550


:
: +7 (4212) 401-401
: +7 (423) 206-07-86
Email: shop@planeta-b.ru