SR-ID31

SR-ID31

SR-ID31 EM Marine, 125, 10 , 64 , , , 40334 , 0,006

14

: 12

SR-ID11

SR-ID11

SR-ID11 EM Marine, 125, 10 , 64 , , , 86540,8 , 0,006

15

: 14

SR-ID21

SR-ID21

SR-ID21 EM Marine, 125, 10 , 64 , , , 86541,8 , 0,009

15

: 14

SlimProx  EM-Marin

SlimProx EM-Marin

SlimProx EM-MARIN . , Read Only, (0,8 ), , . 125, 64- . : 86*54*0.86

15

: 14

 RF2.1-V  VIZIT

RF2.1-V VIZIT

RF2.1-V VIZIT

20

: 18

ST-PC010MF

ST-PC010MF

ST-PC010MF Mifare 1K, 86541.6

22

: 21

ST-PC020MF

ST-PC020MF

ST-PC020MF Mifare 1K, ISO - , 86540.8.

22

: 21

ST-PC020EM

ST-PC020EM

ST-PC020EM , , , 86540,8 . EM-Marin.

22

: 21