!
: .
1 2019 , : RVi, HiWatch, Hikvision, UNV, Vstarcam, Nobelic.
!


, , , . Telegram.